Proizvodi koji služe zdravstvenim potrebama stanovništva.Prema WHO-u, ovi proizvodi bi trebali biti dostupni “u svakom trenutku, u adekvatnim količinama, u odgovarajućim oblicima doziranja, uz osiguran kvalitet i adekvatne informacije, i po cijeni koju pojedinac i zajednica mogu priuštiti”.

Vijčani zračni kompresor

  • Prilagođeni vazdušni kompresor

    Prilagođeni vazdušni kompresor

    Uvod:

    Vazdušni kompresor je vrsta uređaja za stvaranje pritiska sa vazduhom kao medijumom i osnovna je oprema pneumatskog sistema.Vazdušni kompresor pretvara izvornu mehaničku energiju u energiju pritiska gasa i obezbeđuje izvor energije za pneumatsku opremu.Ne samo da se široko koristi, već je i bitna i važna oprema u raznim oblastima.Vijčani zračni kompresor koji smo spomenuli obično se odnosi na dvostruki vijčani kompresor.Par spiralnih rotora koji se međusobno spajaju paralelno su raspoređeni u glavnom motoru kompresora.Izvan poprečnog kruga (gledano iz poprečnog presjeka) rotor sa konveksnim zupcima nazivamo muški rotor ili muški vijak, a unutar kruga (gledano iz poprečnog presjeka) rotor sa konkavnim zupcima nazivamo ženski rotor ili ženski vijak.