Proizvodi koji služe zdravstvenim potrebama stanovništva.Prema WHO-u, ovi proizvodi bi trebali biti dostupni “u svakom trenutku, u adekvatnim količinama, u odgovarajućim oblicima doziranja, uz osiguran kvalitet i adekvatne informacije, i po cijeni koju pojedinac i zajednica mogu priuštiti”.

VPSA generator kiseonika

  • VPSA generator kiseonika

    VPSA generator kiseonika

    VPSA generator kiseonika

    VPSA Oxygen Generator se uglavnom koristi u proizvodnji kiseonika, a sastoji se od puhala, vakuum pumpe, hladnjaka, adsorpcionog sistema, rezervoara za kiseonik i kontrolnog sistema.Odnosi se na selektivnu adsorpciju dušika, ugljičnog dioksida, vode i drugih nečistoća iz zraka posebnim molekulama VPSA, a molekularno sito se desorbira kako bi se kisik visoke čistoće kružno dobio pod vakuumom.